apple-white.svg
apple-logo-large

Các Dịch Vụ Của Apple

Các tài khoản đăng ký mới hoặc người dùng đạt đủ điều kiện sẽ được gia hạn thời gian dùng thử miễn phí các dịch vụ của Apple khi mua thiết bị hợp lệ.

Truy cập ứng dụng Cài đặt trên thiết bị iOS của bạn để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện nhận một hoặc nhiều ưu đãi này hay không.

iphone-new
music-icon
ipad-new
music-icon
mac-new
music-icon
tv-new
music-icon
watch-new
music-icon

3 Tháng Miễn Phí

Để kiểm tra bạn có đủ điều kiện nhận ưu đãi gia hạn thời gian dùng thử miễn phí hay không, vui lòng nhấp vào biểu tượng dịch vụ dưới đây.

iphone-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
ipad-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
mac-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
tv-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
watch-new
music-icon
TV Icon
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
iphone-new
music-icon
ipad-new
music-icon
mac-new
music-icon
tv-new
music-icon
watch-new
music-icon
iphone-new homepod airpods- beats

6 Tháng Miễn Phí

Để kiểm tra bạn có đủ điều kiện nhận ưu đãi gia hạn thời gian dùng thử miễn phí hay không, vui lòng nhấp vào biểu tượng dịch vụ dưới đây.

iphone-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
ipad-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
mac-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
tv-new
music-icon
new-tv-logo
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
watch-new
music-icon
TV Icon
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
iphone-new homepod airpods- beats
music-icon
TV Icon
Apple Arcade Joystick Icon
fitness
icloud-icon
News Icon
Thuê bao mới và thuê bao đã từng sử dụng đủ điều kiện sẽ nhận được ba tháng sử dụng Apple TV+ miễn phí khi mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc máy Mac mới, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.
Thuê bao mới và thuê bao đã từng sử dụng đủ điều kiện sẽ nhận được ba tháng sử dụng Apple Arcade miễn phí khi mua iPhone, iPad, Apple TV hoặc máy Mac mới đủ điều kiện, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.
Người đăng ký mới sẽ nhận được sáu tháng sử dụng Apple Music miễn phí khi mua AirPods, loa HomePod hoặc tai nghe Beats hợp lệ, có áp dụng điều khoản và điều kiện tại đây.